Aquesta exposició ens desvela els universos simbòlics de la prehistòria de Menorca a través dels edificis que van construir i dels objectes que aquests homes i dones van emprar o es van endur amb ells al més enllà.

Amb la col·laboració de / Con la colaboración de / With the collaboration of:
Organitza / Organiza / Organisers: